Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. června 2008 - Timmer v. Účetní dvůr

(Věc F-123/06)1

(Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Lhůta k podání stížnosti - Nová skutečnost - Nepřípustnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Francie) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropských společenství (zástupci: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Corstens, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení všech hodnotících zpráv žalobkyně vypracovaných p. L., jakož i souvisejících nebo následných rozhodnutí, včetně rozhodnutí týkajícího se jmenování p. L., a jednak návrh na náhradu škody.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 326, 30.12.2006, s. 84.