Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 5. juni 2008 - Timmer mod Revisionsretten

(Sag F-123/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelse - klagefrist - ny faktisk omstændighed - afvisning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Frankrig) (ved avocat F. Rollinger)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (ved T. Kennedy, J.-M. Steiner og G. Corstens, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af alle bedømmelsesrapporter vedrørende sagsøgeren, der er udfærdiget af L. samt af de hermed forbundne og/eller efterfølgende afgørelser, herunder afgørelsen om udnævnelse af L., dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 326 af 30.12.2006, s. 84.