Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 5. juuni 2008. aasta määrus - Timmer versus kontorollikoda

(Kohtuasi F-123/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamine - Kaebuse esitamise tähtaeg - Uus asjaolu - Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat F. Rollinger)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kontorollikoda (esindajad: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Corstens)

Kohtuasja ese

Ühelt poolt nõue tühistada kõik M. L.-i poolt koostatud hageja hindamisaruanded ja nendega seotud ja/või nendele järgnevad otsused, sealhulgas M. L.-i ametisse nimetamise otsus, ning teiselt poolt nõue hüvitada kahju.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 326, 30.12.2006, lk 84.