Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 5.6.2008 - Timmer v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-123/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointi - Valitusaika - Uusi seikka - Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Ranska) (edustaja: asianajaja F. Rollinger)

Vastaaja: Euroopan tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Corstens)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kaikkien kantajaa koskevien, L:n laatimien arviointikertomusten ja niihin liittyvien ja/tai niitä seuranneiden päätösten kumoaminen, L:n nimittämispäätös mukaan lukien, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 326, 30.12.2006, s. 84.