Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 5. jūnija rīkojums - Timmer/Revīzijas palāta

(lieta F-123/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Novērtējums - Termiņš sūdzības iesniegšanai - Jauns fakts - Nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Marianne Timmer, Saint-Sauves-d'Auvergne (Francija) (pārstāvis - F. Rollinger, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Revīzijas palāta (pārstāvji - T. Kennedy, J.-M. Stenier un G. Corstens)

Priekšmets

Pirmkārt, visu novērtējuma ziņojumu, ko attiecībā uz prasītāju ir sagatavojis L., kā arī ar tiem saistīto un/vai turpmāko lēmumu, to skaitā lēmuma par L. iecelšanu amatā, atcelšana un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 326, 30.12.2006., 84. lpp.