Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-5 ta' Ġunju 2008 - Timmer vs Il-Qorti ta' l-Awdituri

(Kawża F-123/06)1

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Evalwazzjoni - Terminu għat-tressiq ta' l-ilment - Fatt ġdid - Inammissibbiltà)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Franza) (rappreżentant: F. Rollinger, avukat)

Konvenuta: Il-Qorti ta' l-Awdituri tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier u G. Corstens, aġenti)

Suġġett

Minn naħa, l-annullament tar-rapporti ta' evalwazzjoni tar-rikorrenti kollha mħejjija mis-Sur L., kif ukoll tad-deċiżjonijiet konnessi u/jew sussegwenti, inklużi dawk li jaħtru lis-Sur L., u, min-naħa l-oħra, talba għal kumpens.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud bħala inammissibbli.

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

____________

1 - ĠU C 326, 30.12.2006, p. 84.