Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 5 iunie 2008 - Timmer/Curtea de Conturi a Comunităților Europene

(Cauza F-123/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Evaluare - Termen pentru depunerea plângerii - Fapte noi - Inadmisibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Franța) (reprezentant: F. Rollinger, avocat)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Comunităților Europene (reprezentanți: T. Kennedy, J.-M. Stenier și G. Corstens, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea tuturor rapoartelor de notare ale reclamantei întocmite de către M. L., precum și a tuturor deciziilor conexe și/sau subsecvente, inclusiv decizia de numire a lui M. L., și, pe de altă parte, o cerere de despăgubiri

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 326, 30.12.2006, p. 84