Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 5. junija 2008 - Timmer proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-123/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevanje - Pritožbeni rok - Novo dejstvo - Nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Francija) (zastopnik: F. Rollinger, odvetnik)

Tožena stranka: Računsko sodišče Evropskih skupnosti (zastopniki: T. Kennedy, J.-M. Stenier in G. Corstens, zastopniki)

Predmet zadeve

Na eni strani razglasitev ničnosti vseh ocenjevalnih poročil tožeče stranke, ki jih je sestavil g. L., ter povezanih oziroma podrednih odločb, vključno z odločbo o imenovanju g. L, in na drugi strani odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 326, 30.12.2006, str. 84.