Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 5 juni 2008 -Timmer mot Revisionsrätten

(Mål F-123/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Bedömning - Tidsfrist för klagomål - Nya omständigheter - Avvisning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, Frankrike) (ombud: advokaten F. Rollinger)

Svarande: Revisionsrätten (ombud: T. Kennedy, J.-M. Stenier och G. Corstens)

Saken

Dels ogiltigförklaring av samtliga betygsrapporter som M.L. författat avseende sökanden och samtliga beslut som hör till dessa eller följer av dessa rapporter, inklusive beslutet att nominera M.L., samt begäran om skadestånd.

Avgörande

Talan avvisas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 326 den 30.12.2006, s. 84.