Language of document :

Žaloba podaná dne 22. srpna 2008 - N v. Parlament

(Věc F-71/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: N (Brusel, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotící zprávy žalobce za období od 16. srpna 2006 do 31. prosince 2006.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 12. září 2007, které potvrzuje a s konečnou platností schvaluje hodnotící zprávu žalobce za období od 16. srpna 2006 do 31. prosince 2006,

zrušit uvedenou spornou zprávu,

zrušit rozhodnutí předsedy Parlamentu ze dne 22. května 2008, kterým se zamítá stížnost žalobce směřující ke zrušení napadeného rozhodnutí,

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________