Language of document :

Sag anlagt den 22. august 2008 - N mod Parlamentet

(Sag F-71/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: N (Bruxelles, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden 16. august til 31. december 2006.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den afgørelse af 12. september 2007, hvorved sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden 16. august 2006 til 31. december 2006 bekræftes og endeligt stadfæstes.

Den omtvistede rapport annulleres.

Annullation af afgørelsen truffet af Parlamentets formand den 22. maj 2008 om at afslå sagsøgerens klage med henblik på at opnå annullation af den anfægtede afgørelse.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________