Language of document :

22. augustil 2008 esitatud hagi - N versus parlament

(Kohtuasi F-71/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: N (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada hageja perioodi 16.8.2006-31.12.2006 hindamisaruanne.

Hageja nõuded

tühistada 12. septembri 2007. aasta otsus, millega lõplikult kinnitati ja kiideti heaks hageja perioodi 16.8.2006-31.12.2006 hindamisaruanne.

tühistada vaidlusalune hindamisaruanne.

tühistada parlamendi presidendi 22. mai 2008. aasta otsus, mis puudutab hageja nõude tühistada vaidlustatud otsus rahuldamata jätmist.

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________