Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 22. augustā - N/Parlaments

(lieta F-71/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: N, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu laika posmam no 2006. gada 16. augusta līdz 2006. gada 31. decembrim

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2007. gada 12. septembra lēmumu, ar kuru galīgi apstiprināts prasītāja novērtējuma ziņojums laika posmam no 2006. gada 16. augusta līdz 2006. gada 31. decembrim;

atcelt minēto apstrīdēto ziņojumu;

atcelt Parlamenta priekšsēdētāja 2008. gada 22. maija lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību, kurā lūgts atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________