Language of document :

Acțiune introdusă la 22 august 2008 - N/Parlamentul European

(Cauza F-71/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: N (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de evaluare al reclamantului pentru perioada cuprinsă între 16 august 2006 și 31 decembrie 2006

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei din 12 septembrie 2007 prin care se confirmă și se aprobă definitiv raportul de evaluare al reclamantului pentru perioada cuprinsă între 16 august 2006 și 31 decembrie 2006;

anularea raportului în litigiu;

anularea Deciziei președintelui Parlamentului European din 22 mai 2008 de respingere a reclamaţiei reclamantului prin care se urmărea anularea deciziei atacate;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________