Language of document :

Tožba, vložena 22. avgusta 2008 - N proti Parlamentu

(Zadeva F-71/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: N (Bruselj, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje od 16. avgusta 2006 do 31. decembra 2006.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 12. septembra 2007, s katero je bilo dokončno potrjeno in odobreno ocenjevalno poročilo tožeče stranke za obdobje od 16. avgusta 2006 do 31. decembra 2006, naj se razglasi za nično;

navedeno sporno poročilo naj se razglasi za nično;

odločba predsednika Parlamenta z dne 22. maja 2008, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke, s katero je ta želela doseči razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe, naj se razglasi za nično;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________