Language of document :

Talan väckt den 22 augusti 2008 - N mot parlamentet

(Mål F-71/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: N (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av betygsrapporten avseende sökanden för perioden från den 16 augusti 2006 till den 31 december 2006.

Sökanden yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 12 september 2007, i vilket betygsrapporten avseende sökanden för perioden från den 16 augusti 2006 till den 31 december 2006 slutgiltigt bekräftas och godkänns,

ogiltigförklara nämnda omtvistade rapport,

ogiltigförklara det beslut som parlamentets ordförande fattade den 22 maj 2008 om att avslå sökandens klagomål, vilket syftade till att det ifrågasatta beslutet skulle ogiltigförklaras, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________