Language of document :

Žaloba podaná dne 25. srpna 2008 - Ketselidis v. Komise

(Věc F-72/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michalis Ketselidis (Brusel, Belgie) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení konkludentního rozhodnutí o zamítnutí žádosti podané žalobcem ohledně přezkumu výpočtu odsloužených let započitatelných pro účely důchodu, která je nutno zohlednit při převodu jeho nároků na důchod nabytých v Řecku do režimu Společenství.

Návrhová žádání žalobce

zrušit konkludentní rozhodnutí o zamítnutí žádosti podané žalobcem ohledně přezkumu výpočtu odsloužených let započitatelných pro účely důchodu, která je nutno zohlednit při převodu jeho nároků na důchod nabytých v Řecku do režimu Společenství;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________