Language of document :

25. augustil 2008 esitatud hagi - Ketselidis versus komisjon

(Kohtuasi F-72/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michalis Ketselidis (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Tühistada otsus, millega lükati tagasi hageja taotlus vaadata üle tema pensioniõigusliku staaži arvutamine, mida võetakse arvesse tema Kreekas kogutud pensioniõiguste ülekandmisel ühenduse süsteemi.

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega lükati tagasi hageja taotlus tema pensioniõigusliku staaži arvutamise kohta, mida võetakse arvesse tema pensioniõiguste ülekandmisel ühenduse süsteemi;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________