Language of document :

Kanne 25.8.2008 - Ketselidis v. komissio

(Asia F-72/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Michalis Ketselidis (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamisvaatimus, joka kohdistuu implisiittiseen päätökseen hylätä kantajan vaatimus, joka koskee huomioon otettavien palveluvuosien laskemisen tarkistamista siirrettäessä kantajan Kreikassa hankkimat eläkeoikeudet yhteisön järjestelmään

Vaatimukset

On kumottava implisiittinen päätös, jolla on hylätty vaatimus, joka koskee huomioon otettavien palveluvuosien laskemisen tarkistamista siirrettäessä eläkeoikeudet yhteisön järjestelmään

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________