Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 25. augustā - Ketselidis/Komisija

(lieta F-72/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michailis Ketselidis, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - S. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt netieši izteikto lēmumu noraidīt prasītāja iesniegto lūgumu pārskatīt viņa Grieķijā iegūto pensijas tiesību pārnešanai uz Kopienu sistēmu vērā ņemamo pensijas iemaksu gadu aprēķinu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt netieši izteikto lēmumu noraidīt lūgumu par pensijas tiesību pārnešanai uz Kopienu sistēmu vērā ņemamo pensijas iemaksu gadu aprēķinu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________