Language of document :

Beroep ingesteld op 25 augustus 2008 - Ketselidis / Commissie

(Zaak F-72/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Michalis Ketselidis (Brussel, België) (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit houdende afwijzing van het door verzoeker ingediende verzoek tot herziening van de berekening van de pensioenjaren die in aanmerking moeten worden genomen bij de overdracht van zijn in Griekenland verworven pensioenrechten naar de communautaire regeling

Conclusies

nietigverklaring van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van het verzoek betreffende de berekening van de pensioenjaren die in aanmerking moeten worden genomen bij de overdracht van verzoekers pensioenrechten naar de communautaire regeling;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________