Language of document :

Acțiune introdusă la 25 august 2008 - Ketselidis/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-72/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Michalis Ketselidis (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei implicite de respingere a cererii reclamantului privind modificarea calculului anilor de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii care trebuie luați în considerare la transferul drepturilor sale de pensie dobândite în Grecia către sistemul comunitar.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei implicite de respingere a cererii privind calculului anilor de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii care trebuie luați în considerare la transferul drepturilor sale de pensie către sistemul comunitar;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________