Language of document :

Tožba, vložena 25. avgusta 2008 - Ketselidis proti Komisiji

(Zadeva F-72/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Michalis Ketselidis (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za preizkus izračuna pokojninske dobe, ki jo je treba upoštevati pri prenosu njenih pokojninskih pravic, pridobljenih v Grčiji, v sistem Skupnosti.

Predlogi tožeče stranke

Odločba zaradi molka organa, s katero je bila zavrnjena zahteva v zvezi z izračunom pokojninske dobe, ki jo je treba upoštevati pri prenosu njenih pokojninskih pravic v sistem Skupnosti, naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________