Language of document :

Žaloba podaná dne 25. srpna 2008 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-73/08)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení několika rozhodnutí, kterými Komise zamítla žádosti žalobce směřující k tomu, aby mu byly uhrazeny vzniklé lékařské výdaje do výše 100 %, a aby byla Komisi z tohoto důvodu uložena povinnost uhradit příslušnou částku

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 27. června 2007, zaslané dne 28. června 2007;

zrušit rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 29. června 2007, zaslané tentýž den;

zrušit rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 30. června 2007, zaslané dne 2. července 2007;

zrušit rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 2. července 2007, zaslané tentýž den;

v nezbytném rozsahu zrušit sdělení ze dne 29. dubna 2008;

uložit Evropské komisi, aby žalobci z titulu úhrady 100 % příslušných lékařských výdajů vyplatila částku ve výši 4 747,29 eur anebo částku nižší, o níž bude mít Soud za to, že je v tomto ohledu spravedlivá, a navíc úroky z výše uvedené částky od 7. listopadu 2007 ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací, anebo ve výši, s kapitalizací a dnem, od něhož úroky začínají běžet, ohledně kterých bude mít Soud za to, že jsou spravedlivé;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________