Language of document :

Sag anlagt den 25. august 2008 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-73/08)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af diverse afgørelser, hvorved Kommissionen har afslået sagsøgerens ansøgninger om godtgørelse med 100% af visse lægeudgifter, som han har afholdt, samt en påstand om, at Kommissionen tilpligtes at udbetale ham et beløb i den anledning.

Sagsøgerens påstande

Afslaget på ansøgningen af 27. juni 2007, afsendt den 28. juni 2007, annulleres.

Afslaget på ansøgningen af 29. juni 2007, afsendt den samme dato, annulleres.

Afslaget på ansøgningen af 30. juni 2007, afsendt den 2. juli 2007, annulleres.

Afslaget på ansøgningen af 2. juli 2007, afsendt af sagsøgeren den samme dato, annulleres.

Om fornødent annulleres notatet af 29. april 2008.

Europa-kommissionen tilpligtes at godtgøre sagsøgeren 100% af de afholdte lægeudgifter, svarende til 4 747,29 EUR, eller det beløb, som Retten finder ret og rimeligt i denne henseende, med tillæg af renter af beregnet med virkning fra den 7. november 2007, med 10% om året med renters rente eller et andet beløb, som retten finder rimeligt.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________