Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 25ης Αυγούστου 2008 - Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-73/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Ιταλία) (εκπρόσωπος: G. Cipressa, δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση διαφόρων αποφάσεων με τις οποίες η Επιτροπή απέρριψε τις αιτήσεις του προσφεύγοντος-ενάγοντος που αποσκοπούσαν στο να επιστραφούν σ' αυτόν κατά 100% ορισμένα ιατρικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε και αίτημα να υποχρεωθεί η Επιτροπή να καταβάλει ένα ποσό ως εκ του λόγου αυτού.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση περί απορρίψεως της αιτήσεως η οποία φέρει την ημερομηνία 27 Ιουνίου 2007 και η οποία εστάλη στις 28 Ιουνίου 2007·

να ακυρώσει την απόφαση περί απορρίψεως της αιτήσεως η οποία φέρει την ημερομηνία 29 Ιουνίου 2007 και η οποία εστάλη αυθημερόν·

να ακυρώσει την απόφαση περί απορρίψεως της αιτήσεως η οποία φέρει την ημερομηνία 30 Ιουνίου 2007 και η οποία εστάλη στις 2 Ιουλίου 2007·

να ακυρώσει την απόφαση περί απορρίψεως της αιτήσεως η οποία φέρει την ημερομηνία 2 Ιουλίου 2007 και η οποία εστάλη αυθημερόν·

να ακυρώσει, καθόσον καθίσταται αναγκαίο, το υπηρεσιακό σημείωμα της 29ης Απριλίου 2008·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα, στο πλαίσιο της επιστροφής κατά 100% των περί ων πρόκειται ιατρικών εξόδων, το ποσό των 4747,29 ευρώ ή οποιοδήποτε μικρότερο ποσό κρίνει ενδεδειγμένο προς τούτο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, πλέον τόκων επί του προαναφερθέντος ποσού από τις 7 Νοεμβρίου 2007, με επιτόκιο 10% ετησίως και με ετήσια κεφαλαιοποίηση, ή με όποιο επιτόκιο, με όποια κεφαλαιοποίηση και από όποια ημερομηνία κρίνει ενδεδειγμένες το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης·

να καταδικάσει την καθής-εναγομένη στα δικαστικά έξοδα.

____________