Language of document :

25. augustil 2008 esitatud hagi -Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-73/08)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada erinevad otsused, millega komisjon jättis rahuldamata hageja nõude hüvitada 100%-liselt tema teatavad ravikulud ja teiseks nõue vastavad summad komisjonilt välja mõista.

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata 27. juuni 2007. aasta taotlus, mis esitati 28. juunil 2007;

tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata 29. juuni taotlus, mis esitati samal päeval;

tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata 30. juuni 2007. aasta taotlus, mis esitati 2. juulil 2007;

tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata 2. juuli 2007. aasta taotlus, mis esitati samal päeval;

tühistada vajalikus ulatuses 29. aprilli 2008. aasta teatis;

mõista komisjonilt hageja kasuks tema ravikulude 100%-lise hüvitisena välja 4747,29 eurot - või väiksem summa, mida Esimese Astme Kohus peab kohaseks ja õiglaseks -, millele on lisatud iga-aastaselt kapitaliseeritav ja alates 7. novembrist 2007 kulgema hakkav 10%-line aastaintress või millele kohaldatakse sellist intressimäära, kapitaliseerimist ja kulgema hakkamise kuupäeva, mida kohus peab õiglaseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________