Language of document :

Kanne 25.8.2008 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-73/08)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisten eri päätösten kumoaminen, joilla komissio on hylännyt kantajan vaatimuksen sairauskulujen 100 prosentin suuruisesta korvaamisesta, ja komission velvoittaminen maksamaan vaaditut määrät

Vaatimukset

27.6.2008 tehdyn ja 28.6.2008 jätetyn hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös on kumottava

29.6.2008 tehdyn ja samana päivänä jätetyn hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös on kumottava

30.6.2008 tehdyn ja 2.7.2008 jätetyn hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös on kumottava

2.7.2008 tehdyn ja samana päivänä jätetyn hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös on kumottava

29.4.2008 päivätty kirje on kumottava tarvittavin osin

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle aiheutuneista sairauskuluista 100 prosentin suuruinen korvaus, jonka määrä on 4 747,29 euroa taikka tuomioistuimen harkinnan mukainen alhaisempi määrä, 7.11.2007 lähtien laskettavine 10 prosentin suuruisine vuotuisine korkoineen taikka tuomioistuimen harkinnan mukaisesti laskettavine korkoineen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________