Language of document :

Beroep ingesteld op 25 augustus 2008 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-73/08)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van een aantal besluiten van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers verzoek om 100 % vergoeding van zijn medische kosten en veroordeling van de Commissie tot betaling van het betrokken bedrag

Conclusies

nietig verklaren het besluit tot afwijzing van het verzoek van 27 juni 2007 dat op 28 juni 2007 is verzonden;

nietig verklaren het besluit tot afwijzing van het verzoek van 29 juni 2007 dat op diezelfde datum is verzonden;

nietig verklaren het besluit tot afwijzing van het verzoek van 30 juni 2007 dat op 2 juli 2007 is verzonden;

nietig verklaren het besluit tot afwijzing van het verzoek van 2 juli 2007 dat diezelfde dag is verzonden;

voor zover nodig, nietig verklaren de nota van 29 april 2008;

de verwerende partij veroordelen tot betaling aan verzoeker, ter vergoeding van 100 % van zijn medische kosten, van het bedrag van 4 747,29 EUR, dan welk van elk lager bedrag dat het Gerecht uit dien hoofde gerechtvaardigd en billijk acht, met een jaarlijkse rente van 10 % over bovenvermeld bedrag en jaarlijkse kapitalisatie, dan wel met de rente, kapitalisatie en de begindatum die het Gerecht gerechtvaardigd acht;

de verwerende partij verwijzen in de kosten.

____________