Language of document :

Acțiune introdusă la 25 august 2008 - Marcuccio/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-73/08)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avvocato)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea diferitelor decizii prin care Comisia a respins cererile reclamantului privind acordarea unei rambursări în proporţie de 100% a anumitor cheltuieli medicale suportate și obligarea Comisiei la achitarea unei sume cu acest titlu

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de respingere a cererii din 27 iunie 2007 transmise la 28 iunie 2007;

anularea deciziei de respingere a cererii din 29 iunie 2007 transmise la aceeași dată;

anularea deciziei de respingere a cererii din 30 iunie 2007 transmise la 2 iulie 2007;

anularea deciziei de respingere a cererii din 2 iulie 2007 transmise de către autor la aceeași dată;

anularea, în măsura în care este necesar, a notei din 29 aprilie 2008;

obligarea Comisiei Europene la plata către reclamant, cu titlu de rambursare în proporţie de 100% a cheltuielilor medicale de quibus, a sumei de 4747,29 euro sau a unei sume inferioare pe care Tribunalul o va considera ca fiind justă și echitabilă, cu acest titlu, majorată cu dobânzile pentru suma menţionată mai sus începând cu data de 7 noiembrie 2007, la rata de 10% pe an și cu capitalizare anuală sau la rata, cu capitalizarea și începând cu dies a quo pe care Tribunalul le va considera juste;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________