Language of document :

Tožba, vložena 25. avgusta 2008 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-73/08)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (Zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti več odločb, s katerimi je Komisija zavrnila zahtevke tožeče stranke za stoodstotno povračilo nekaterih zdravstvenih stroškov, in naložitev Komisiji, da zaradi tega plača določen znesek.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahtevka z dne 27. junija 2007, ki je bil poslan 28. junija 2007;

razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahtevka z dne 29. junija, ki je bil poslan istega dne;

razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahtevka z dne 30. junija 2007, ki je bil poslan 2. julija 2007;

razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahtevka z dne 2. julija 2007, ki ga je avtor poslal istega dne;

razglasitev ničnosti dopisa z dne 29. aprila 2008 v zadostnem obsegu;

naložitev Evropski komisiji, da tožeči stranki na podlagi stoodstotnega povračila zadevnih zdravstvenih stroškov plača znesek 4747,29 eurov, oziroma tisti nižji znesek, ki ga bo Sodišče prve stopnje iz tega naslova določilo kot pravičnega in primernega, skupaj z desetodstotnimi letnimi obrestmi od navedenega zneska od 7. novembra 2007 z letno revalorizacijo oziroma z višino letnih obresti, revalorizacijo in od datuma, ki jih bo Sodišče prve stopnje določilo kot primerne;

naložitev toženi stranki plačilo stroškov.

____________