Language of document :

Talan väckt den 25 augusti 2008 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-73/08)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om ogiltigförklaring av flera beslut genom vilka kommissionen avslog sökandens ansökningar om att erhålla ersättning motsvarande 100 procent av vissa av dennes sjukvårdskostnader och yrkande om att kommissionen ska förpliktas att erlägga ersättning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet om avslag med avseende på ansökan av den 27 juni 2007 som skickades den 28 juni 2007,

ogiltigförklara beslutet om avslag med avseende på ansökan av den 29 juni som skickades samma dag,

ogiltigförklara beslutet om avslag med avseende på ansökan av den 30 juni 2007 som skickades den 2 juli 2007,

ogiltigförklara beslutet om avslag med avseende på ansökan av den 2 juli 2007 som skickades samma dag,

om det är nödvändigt ogiltigförklara meddelandet av den 29 april 2008,

förplikta kommissionen att till sökanden, såsom ersättning motsvarande 100 procent av dennes sjukvårdskostnader, erlägga ett belopp på 4747,29 euro, eller det lägre belopp som personaldomstolen finner korrekt och rättvist, samt ränta som uppgår till 10 procent per år på nämnda belopp från och med den 7 november 2007 med årlig kapitalisering, eller med kapitalisering från den tidpunkt som personaldomstolen fastslår,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________