Language of document :

Žaloba podaná dne 29. srpna 2008 - Ramaekers-Jørgensen v. Komise

(Věc F-74/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o stanovení daně Společenství, ke které je žalobkyně povinna, sečtením výše osobní odměny a pozůstalostního důchodu, jakož i rozhodnutí o zamítnutí žádosti o to, aby daň Společenství zatěžující pozůstalostní důchod nemusela být odváděna předem, před jeho vyplacením, z částky její odměny, a jednak určení protiprávnosti článků 3 a 4 nařízení Rady č. 260/68, ve znění naposledy změněném nařízení Rady č. 2182/2003.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování přijaté dne 20. května 2008, kterým byla zamítnuta stížnost podaná dne 16. ledna 2008, směřující k částečnému zrušení rozhodnutí ze dne 16. října 2007 v rozsahu, ve kterém definovalo způsob stanovení a výběru daně Společenství z pozůstalostního důchodu přiznaného žalobkyni;

v případě, že to bude nezbytné, zrušit rovněž částečně uvedené rozhodnutí ze dne 16. října 2007 v rozsahu, ve kterém upřesnilo způsob stanovení a výběru daně Společenství z pozůstalostního důchodu přiznaného žalobkyni;

na základě článku 241 Smlouvy určit protiprávnost článků 3 a 4 nařízení Rady č. 260/68, ve znění naposledy změněném nařízení Rady č. 2182/2003, v rozsahu, ve kterém uvedená ustanovení stanovují kumulaci pozůstalostního důchodu přiznaného úředníkovi s jeho odměnou pro účely stanovení příslušné daně Společenství;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________