Language of document :

Kanne 29.8.2008 - Ramaekers-Jørgensen v. komissio

(Asia F-74/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä kumoamisvaatimus, joka kohdistuu nimittävän viranomaisen päätökseen laskea kantajan yhteisön vero kumuloimalla henkilökohtaisen palkan ja jälkeen jääneen eläkkeen määrä, sekä päätökseen hylätä vaatimus siitä, että yhteisön veroa, joka rasittaa hänen jälkeen jääneen eläkettään, ei kannettaisi ennalta, ennen eläkkeen maksamista, hänen palkkansa määrästä. Toisaalta neuvoston asetuksen N:o 260/68, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella N:o 2182/2003, 3 ja 4 artiklan lainvastaisuuden toteaminen

Vaatimukset

On kumottava 20.5.2008 tehty nimittävän viranomaisen päätös, jolla on hylätty 16.1.2008 tehty valitus, jolla vaadittiin 16.10.2007 tehdyn päätöksen osittaista kumoamista siltä osin kuin siinä määriteltiin kantajalle myönnettyyn jälkeen jääneen eläkkeeseen liittyvän yhteisön veron laskemisen ja kantamisen yksityiskohtaiset säännöt

tarpeellisin osin on myös osittain kumottava mainittu 16.10.2007 tehty päätös siltä osin kuin siinä täsmennetään kantajalle myönnettyyn jälkeen jääneen eläkkeeseen liittyvän yhteisön veron laskemisen ja kantamisen yksityiskohtaiset säännöt

perustamissopimuksen 241 artiklan mukaisesti on todettava neuvoston asetuksen N:o 260/68, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella N:o 2182/2003, 3 ja 4 artiklan lainvastaisuus siltä osin kuin mainituissa säännöksissä säädetään virkamiehelle myönnetyn jälkeen jääneen eläkkeen kumuloitumisesta tämän palkan kanssa laskettaessa siihen liittyvää yhteisön veroa

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________