Language of document :

2008. augusztus 29-én benyújtott kereset - Ramaekers-Jørgensen kontra Bizottság

(F-74/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgium) (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a kinevezésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmisítése, amely a felperest terhelő közösségi adót oly módon számítja, hogy a személyes díjazás és a túlélő hozzátartozói nyugdíj összegét összeadja, valamint az arra irányuló kérelmet elutasító határozatának megsemmisítése, hogy a felperes túlélő hozzátartozói nyugdíját terhelő közösségi adót ne szedjék be előzetesen a díjazás összegéből, még a nyugdíj kifizetése előtt. Másrészt a legutóbb a 2182/2003 tanácsi rendelettel módosított 260/68 tanácsi rendelet 3. és 4. cikke jogellenességének megállapítása.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2008. május 20-i határozatát, amely elutasította a 2008. január 16-án benyújtott, a 2007. október 16-i határozat annyiban történő részleges megsemmisítése iránti panaszt, amennyiben ez utóbbi határozat meghatározta a felperesnek járó túlélő hozzátartozói nyugdíjat terhelő közösségi adó számítási és beszedési módját;

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék részlegesen semmisítse meg az említett 2007. október 16-i határozatot is, amennyiben az meghatározta a felperesnek járó túlélő hozzátartozói nyugdíjat terhelő közösségi adó számítási és beszedési módját;

a Közszolgálati Törvényszék a Szerződés 241. cikkének alkalmazásával állapítsa meg a legutóbb a 2182/2003 tanácsi rendelettel módosított 260/68 tanácsi rendelet 3. és 4. cikkének jogellenességét, amennyiben e rendelkezések előírják, hogy a valamely tisztviselőnek járó túlélő hozzátartozói nyugdíjat az azt terhelő közösségi adó számítása szempontjából össze kell adni a tisztviselő illetményével;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

____________