Language of document :

2008 m. rugpjūčio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Ramaekers-Jørgensen prieš Komisiją

(Byla F-74/08)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgija), atstovaujama advokato L. Vogel

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, Paskyrimų tarnybos sprendimo apskaičiuojant ieškovės mokėtiną Bendrijos mokestį susumuoti jos atlyginimą ir maitintojo netekimo pensiją bei sprendimą atmesti jos prašymą, pateiktą siekiant, jog Bendrijos mokestis, kuriuo apmokestinama maitintojo netekimo pensija, nebūtų išskaičiuojamas iš anksto, t. y. iki ją sumokant, iš atlyginimo, panaikinimas. Antra, Tarybos reglamento Nr. 260/68, iš dalies pakeisto Tarybos reglamentu Nr. 2182/2003, 3 ir 4 straipsnių pripažinimas neteisėtais.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2008 m. gegužės 20 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo atmestas 2008 m. sausio 16 d. pateiktas skundas dėl 2007 m. spalio 16 d. sprendimo panaikinimo iš dalies tiek, kiek jame apibrėžta Bendrijos mokesčio, kuriuo apmokestinama ieškovės gaunama maitintojo netekimo pensija, apskaičiavimo ir surinkimo tvarka.

Tiek, kiek reikia, taip pat iš dalies panaikinti minėtą 2007 m. spalio 16 d. Sprendimą, kiek jame nustatyta ieškovės gaunamos maitintojo netekimo pensijos apskaičiavimo tvarka.

Sutarties 241 straipsnio pagrindu pripažinti neteisėtais Tarybos reglamento Nr. 260/68, neseniai iš dalies pakeisto Tarybos reglamentu Nr. 2182/2003, 3 ir 4 straipsnius, kiek juose numatyta, kad apskaičiuojant Bendrijos mokesčius pareigūno gaunama maitintojo netekimo pensija sumuojama su jo atlyginimu.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

____________