Language of document :

Acțiune introdusă la 29 august 2008 - Ramaekers-Jørgensen/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-74/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgia) (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri de a calcula impozitul comunitar al reclamantei prin cumularea cuantumurilor salariului personal și al pensiei de urmaș, precum și a deciziei de respingere a cererii având ca obiect ca impozitul comunitar aplicat asupra pensiei de urmaș să nu fie perceput în mod anticipat, înainte de plata acesteia, prin deducere din cuantumul salariului său. Pe de altă parte, constatarea nelegalităţii articolelor 3 și 4 din Regulamentul nr. 260/68 al Consiliului, astfel cum a fost modificat în ultimul rând prin Regulamentul nr. 2182/2003 al Consiliului.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri adoptată la 20 mai 2008 prin care s-a respins reclamaţia formulată la 16 ianuarie 2008 care solicita anularea parţială a Deciziei din 16 octombrie 2007, în măsura în care aceasta definea modalităţile de calcul și de percepere a impozitului comunitar aferent pensiei de urmaș acordată reclamantei;

dacă este necesară, anularea parţială a Deciziei menţionate din 16 octombrie 2007, în măsura în care aceasta preciza modalităţile de calcul și de percepere a impozitului comunitar aferent pensiei de urmaș acordată reclamantei;

în aplicarea articolului 241 din Tratat, constatarea nelegalităţii articolelor 3 și 4 din Regulamentul nr. 260/68 al Consiliului, astfel cum a fost modificat în ultimul rând prin Regulamentul nr. 2182/2003 al Consiliului, în măsura în care dispoziţiile menţionate prevăd cumulul pensiei de urmaș acordată unui funcţionar cu salariul acestuia în scopul calculării impozitului comunitar aferent;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________