Language of document :

Sag anlagt den 28. februar 2008 - Nanopoulos mod Kommissionen

(Sag F-30/08)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Photius Nanopoulos (Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg) (ved avocat V. Christianos)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb i erstatning for skade som følge af en tilsidesættelse af sagsøgerens grundlæggende rettigheder, der har krænket sagsøgerens hæder og omdømme.

Sagsøgerens påstande

Kommisionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 850 000 EUR i erstatning for ikke-økonomisk skade, hvilket beløb omfatter erstatning for helbredsmæssig skade.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________