Language of document :

28. veebruaril 2008 esitatud hagi - Nanopoulus versus komisjon

(Kohtuasi F-30/08)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Photius Nanopoulus (Luxembourg, Luksemburgi Suurhertsogiriik) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue mõista komisjonilt hageja kasuks välja hüvitis kahju eest, mis talle tekkis seoses tema au ja maine riivamisega seotud põhiõiguste rikkumisega.

Hageja nõuded

Mõista komisjonilt hageja kasuks välja mittevaralise kahju hüvitis 850 000 eurot tema tervisele tekitatud kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________