Language of document :

Kanne 28.2.2008 - Nanopoulos v. komissio

(Asia F-30/08)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Photius Nanopoulos (Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta) (edustaja: asianajaja V. Christianos)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission velvoittaminen maksamaan kantajalle vahingonkorvausta sen vuoksi, että hänen perusoikeuksiaan on loukattu siten, että hänen kunniansa ja maineensa on saatettu kyseenalaisiksi

Vaatimukset

Komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä korvausta 850 000 euroa, mikä määrä sisältää myös korvauksen kantajan terveydelle aiheutuneesta haitasta.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________