Language of document :

Rikors ippreżentat fit-28 ta' Frar 2008 - Nanopoulos vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-30/08)

Lingwa tal-kawża: Il-Grieg

Partijiet

Rikorrent: Photius Nanopoulos (Lussemburgu, Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu) (rappreżentant: V. Christianos, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

Ordni sabiex il-Kummissjoni tħallas somma lir-rikorrent bħala kumpens għad-danni li sofra bħala riżultat tal-ksur tad-drittijiet fundamentali tiegħu li laqat l-unur u r-reputazzjoni tiegħu.

Talbiet tar-rikorrent

tikkundanna lill-Kummissjoni tħallas lir-rikorrent, bħala kumpens għall-ħsara morali li sofra, is-somma ta' EUR 850 000, liema somma tinkludi l-kumpens għall-ħsara kkawżata lil saħħtu ;

tikkundanna lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għall-ispejjeż.

____________