Language of document :

Acțiune introdusă la 28 februarie 2008 - Nanopoulos/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-30/08)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamant: Photius Nanopoulos (Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului) (reprezentant: V. Christianos, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Obligarea Comisiei la plata către reclamant a unei sume cu titlu despăgubire pentru prejudiciul suferit din cauza încălcării drepturilor sale fundamentale care aduce atingere onoarei și reputației sale

Concluziile reclamantului

Obligarea Comisiei la plata către reclamant, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral suferit, a sumei de 850 000 de euro, sumă care cuprinde și despăgubirea pentru prejudiciul adus sănătății sale;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________