Language of document :

Žaloba podaná dne 14. března 2008 - Pachtitis v. Komise

(Věc F-35/08)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Dimitrios Pachtitis (Athény, Řecko) (zástupce: P. Giatagantzidis, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO nepřipustit žalobce k písemným testům ve výběrovém řízení EPSO/AD/77/06 v návaznosti na výsledky dosažené ve vstupním testu, jakož i zrušení rozhodnutí EPSO, kterým se zamítá stížnost žalobce týkající se jednak přehodnocení rozhodnutí o nepřipuštění k písemným testům, a jednak žádosti o předání určitých dokumentů z výběrového řízení

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr zaměstnanců EPSO/5000 LM-FR/31.05.2007 a MM/dbD(07)27442/06.12.2007, jakož i všechny související akty;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________