Language of document :

Sag anlagt den 14. marts 2008 - Pachtitis mod Kommissionen

(Sag F-35/08)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Dimitrios Pachtitis (Athen, Grækenland) (ved avocat P. Giatagantzidis)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af EPSO's afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til de skriftlige prøver i relation til udvælgelsesprøve EPSO/AD/77/06 som følge af de opnåede resultater af de indledende tests og annullation af EPSO's afslag på sagsøgerens klage vedrørende dels omgørelse af afgørelsen om ikke at give sagsøgeren adgang til de skriftlige prøver, dels en anmodning om fremlæggelse af visse dokumenter vedrørende udvælgelsesprøven.

Sagsøgerens påstande

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors afgørelser EPSO/5000 LM-FR/31.05.2007 og MM/dbD(07)27442/06.12.2007 samt enhver hermed forbundet akt annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________