Language of document :

14. märtsil 2008 esitatud hagi - Pachtidis versus komisjon

(Kohtuasi F-35/08)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Dimitrios Pachtidis (Ateena, Kreeka) (esindaja: avocat P. Giatagantzidis)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) otsus mitte lubada hagejat pärast eelvalikutestil saadud tulemust konkursi EPSO/AD/77/06 kirjalikele katsetele ning samuti nõue tühistada EPSO otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, mis puudutas esitaks kirjalikele katsetele mittelubamise otsuse uuesti läbivaatamist ja teiseks nõuet teatavate konkursidokumentide üleandmiseks.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti otsused EPSO/5000 LM-FR/31.05.2007 ja MM/dbD(07)27442/06.12.2007 ning kõik nende otsustega seotud aktid;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________