Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 14. martā - Pachtidis/Komisija

(lieta F-35/08)

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Dimitrios Pachtidis, Atēnas (Grieķija) (pārstāvis - P. Giatagantzidis, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

EPSO lēmuma, ar kuru prasītājam netiek atļauts piedalīties konkursa EPSO/AD/77/06 rakstveida pārbaudījumos atlases testa rezultātu dēļ, atcelšana, kā arī EPSO lēmuma, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība par, pirmkārt, lēmuma neatļaut piedalīties rakstveida pārbaudījumos pārskatīšanu un, otrkārt, lūgumu nosūtīt konkrētus konkursa dokumentus, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas personāla atlases biroja lēmumus EPSO/5000 LM-FR/31.05.2007 un MM/dbD(07)27442/06.12.2007., kā arī visus saistītos aktus;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________