Language of document :

Acțiune introdusă la 14 martie 2008 - Pachtitis/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-35/08)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamant: Dimitrios Pachtitis (Atena, Grecia) (reprezentant(ți): P. Giatagantzidis, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei EPSO de a nu îl admite pe reclamant la probele scrise ale concursului EPSO/AD/77/06 ca urmare a rezultatului obținut la testele de acces, și anularea deciziei EPSO de a respinge reclamația formulată de acesta privind, pe de o parte, revizuirea deciziei de a nu îl admite la probele scrise, și, pe de altă parte, o cerere de transmitere a anumitor documente referitoare la concurs

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor Oficiului Comunităților Europene pentru Selecția Personalului EPSO/5000 LM-FR/31.05.2007 și MM/dbD(07)27442/06.12.2007, precum și a tuturor actelor conexe;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________