Language of document :

Žaloba podaná 14. marca 2008 - Pachtitis/Komisia

(vec F-35/08)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Dimitrios Pachtitis (Atény, Grécko) (v zastúpení: P. Giatagantzidis, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO o nepripustení žalobcu k písomným skúškam výberového konania EPSO/AD/77/06 v nadväznosti na výsledok vstupných testov, ako aj zrušenie rozhodnutia EPSO, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu týkajúca sa jednak revízie rozhodnutia o nepripustení k písomným skúškam, jednak žiadosti o zaslanie určitých dokumentov výberového konania

Návrhy žalobcu

Zrušiť rozhodnutia Európskeho úradu pre výber pracovníkov EPSO/5000 LM FR/31.05.2007 a MM/dbD(07)27442/06.12.2007, ako aj všetky súvisiace akty,

Zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________