Language of document :

Talan väckt den 22 april 2008 - Bernard mot Europol

(Mål F-45/08)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Marjorie Bernard (den Haag, Nederländerna) (ombud: advokaten P. de Casparis)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Dels yrkande om ogiltigförklaring av Europols beslut avseende utvärdering av sökanden och implicit avslag på dennes klagomål rörande denna utvärdering, dels om att Europol ska förpliktas betala skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara utvärderingen av den 25 juli 2007 och det implicita beslutet att avslå Marjorie Bernards klagomål av den 23 oktober 2007,

förplikta Europol att betala skadestånd om 7 500 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________