Language of document :

Žaloba podaná dne 6. května 2008 - Thoss v. Účetní dvůr

(Věc F-46/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Nicole Thoss (Dommeldange, Lucemburské velkovévodství) (zástupce: P. Goergen, advokát)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Účetního dvora ze dne 20. března 2006, kterým se žalobkyni zamítá přiznání pozůstalostního důchodu v důsledku úmrtí jejího manžela.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Účetního dvora ze dne 20. března 2006, kterým se žalobkyni zamítá přiznání pozůstalostního důchodu stanoveného čl. 16 odst. 1 nařízení č. 2290/77 a následné rozhodnutí ze dne 28. září 2006;

nařídit Evropskému účetnímu dvoru, aby žalobkyni přiznal pozůstalostní důchod stanovený čl. 16 odst. 1 nařízení č. 2290/77 se zpětným účinkem od 1. prosince 2003;

uložit Evropskému účetnímu dvoru náhradu nákladů řízení.

____________